Turystyka – Wśród lasów

LAS ZDRÓJ
Położony w niewielkiej odległości od miasta, przy głównej drodze w kierunku Poznania. Jest to rozległy urozmaicony kompleks lasów mieszanych. Zajmuje powierzchnię około 2 tys. ha. Szczególną uwagę przykuwają tu dęby o pomnikowym charakterze oraz dąbrowy – jednolite lub z domieszką klonów. W lesie można spotkać sarny, dziki oraz wiele innych gatunków zwierząt. Szczególnie pięknie jest tu wiosną, kiedy to podszycie pokryte jest białymi dywanami zawilców. Nazwa lasu pochodzi prawdopodobnie od źródełka znajdującego się przy nieistniejącym już dawnym młynie Skórzewiec. Jak podaje legenda – miało ono sięgać aż do Częstochowy i nigdy nie wysychało. Obecnie w lesie znajduje się duży staw. Przez kompleks przechodzą szlaki turystyczne: czerwony i zielony.

KAMIENIE RADOLINA
Dwa głazy narzutowe o obwodach 10,5 i 12,1 m, uznane za pomniki przyrody nieożywionej. Można do nich dotrzeć znakowanym czerwonym szlakiem turystycznym. Z kamieniami związana jest legenda, która mówi o tym jak, jeden z właścicieli Jarocina, wybrał się na polowanie w noc wigilijną. Będąc w lesie napotkał on wilka, który przemówił ludzkim głosem i upomniał go, iż nie godzi się polować w gwiazdkę. Wtedy też strzelba wyleciała mu z rąk i, za karę, wraz ze swoim koniem zamienił się w głaz.

PARK I LASY TARZECKIE
Park rozciąga się od północnej strony pałacu. Jest to park krajobrazowy, pochodzący z połowy XIX wieku, o powierzchni ok. 10,65 ha. W okolicy znajduje się wiele stawów – są one pozostałością po dawnej kopalni gliny. Jeden z nich (znajdujący się tuż za pałacem) służył niegdyś nawet za basen kąpielowy. W centralnej części parku znajduje się figurka Matki Boskiej z Lourdes. Postawiła ją w 1920 roku Aniela Gorzeńska, żona Zbigniewa Gorzeńskiego, w podzięce za szczęśliwy powrót męża z powstania wielkopolskiego. Obok figurki, między głazami, wypływa źródełko, o czystej, krystalicznej wodzie, przez niektórych uważane za cudowne.

Lasy tarzeckie wyrosły na bardzo urozmaiconym ukształtowaniu terenu i są bogate w drzewa o charakterze pomnikowym. Schronienie w nich znalazło wiele gatunków zwierząt min. sarny, daniele, lisy oraz dziki. Warto zwrócić uwagę na budynek leśniczówki „Elizówkę” oraz stojący obok niego kamień z tablicą poświęconą zmarłym myśliwym. Tradycje myśliwskie w Tarcach są bardzo stare, polował tu m.in. marszałek Rydz – Śmigły. Ciekawym elementem w lasach są pagóry i wzniesienia. Najwyższy z nich liczy 116 m n.p.m. i znajduje się w lesie w kierunku Racendowa. Niewiele ustępują mu tzw. Kadziakowskie Górki, których wysokość wynosi około 115 m.

DOLINA ŚRODKOWEJ WARTY, ŻERKOWSKO – CZESZEWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
SZWAJCARIA ŻERKOWSKA

Obszar chronionego krajobrazu pod nazwą „Szwajcaria Żerkowska” powstał w 1989r. Obecnie w przeważającej większości, oprócz fragmentu w części zachodniej, wchodzi w kompleks Żerkowsko – Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje swym zasięgiem tereny gmin: Żerków, Miłosław i Nowe Miasto nad Wartą. Park został utworzony w celu ochrony niepowtarzalnych walorów przyrodniczo – krajobrazowych. Powstały w nim trzy rezerwaty. Jeden z nich – „Czeszewski Las” – to drugi co do wielkości rezerwat w Wielkopolsce. Obejmuje on kompleks naturalnych lasów i starorzeczy na terenie zalewowym Warty wraz z typową dla lasów łęgowych florą i fauną. Połączył on dwa stare rezerwaty: „Czeszewo” i „Lutynia”. Rejon rezerwatu „Czeszewski Las” należy do obszarów specjalnej ochrony Natura 2000. Pozostałe rezerwaty to „Dębno nad Wartą”, chroniący organizmy bezkręgowe oraz „Dwunastak”, okalający fragmenty grądu niskiego, łęgu i lasu mieszanego. Dają one również szerokie pole manewru dla badań naukowych i innych prowadzonych działań edukacyjnych. W okolicach Czeszewa przebiegają szlaki turystyki pieszej oraz rowerowej.

OŚRODEK EDUKACJI LEŚNEJ „CENTRUM ZARZĄDZANIA ŁĘGAMI” W CZESZEWIE
Znajduje się w zabytkowym, historycznym budynku. W XIX wieku był to skład soli na Warcie. Następnie mieściło się tu biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego, a od 1918 r. – biuro i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Adaptacja budynku pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego ze ścieżkami edukacyjnymi: „Stare Dęby” (atrakcją są tu trzy pomnikowe dęby i kamień upamiętniający pobyt H. Sienkiewicza, jest to najkrótsza ze ścieżek), „Starorzecze” – ukazuje zmieniający się krajobraz rzeki, starorzecza oraz las łęgowy i grądowy oraz „Nad Lutynią” (tu atrakcją dla zwiedzających są nadrzeczne łęgi, starorzecza, śródleśne łąki oraz – w ostatnim jej punkcie – stanowisko archeologiczne). W obejściu ośrodka zobaczymy instalację edukacyjną „Rzeka”, oraz podejrzymy życie ptaków przy pomocy lunety i specjalistycznych mikrokamer. W poszczególnych salach ośrodka odwiedzimy stałe i czasowe wystawy oraz ekspozycje. W centralnej części jednej z sal znajdziemy interaktywną makietę ukazującą tereny zalewowe Warty wraz z jej starorzeczami.

Ośrodek Edukacji Leśnej
„Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie
tel. 61-438-31-21
e-mail: oelczeszewo@poznan.lasy.gov.plSkip to content