Turystyka – Miejsca pamięciPowstanie wielkopolskieII wojna światowaInne


POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

JAROCIN
Park im. Majora Zbigniewa hr. Ostroróg-Gorzeńskiego

skrzyżowanie ul. Śródmiejskiej i ul. Hallera
Pomniki powstańców wielkopolskich z Ziemi Jarocińskiej, plansze z informacjami o powstaniu.

JAROCIN
Jednostka wojskowa

ul. Wojska Polskiego 71
Na dziedzińcu głównym pamiątkowy głaz poświęcony bohaterom Powstania.

JAROCIN
Jednostka wojskowa

ul. Wojska Polskiego 71
Na frontowym murze budynku koszar wbudowana tablica pamiątkowa ku pamięci Powstańców Wielkopolskich, którzy odebrali w walce koszary Niemcom w 1918 roku.

JAROCIN
Kościół pw. św. Marcina

Rynek
Na murze okalającym kościół, przy bramie wejściowej znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Powstańcom Wielkopolskim z Ziemi Jarocińskiej.

JAROCIN
Kościół pw. św. Marcina

Rynek
Na murze okalającym kościół znajduje się tablica poświęcona ks. Ignacemu Niedźwiedzińskiemu, jarocińskiemu proboszczowi w latach 1917 – 1941 i kapelanowi jarocińskich oddziałów Powstania Wielkopolskiego.

JAROCIN
Budynek byłej restauracji Victoria

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 4
Tablica upamiętniająca Powiatową Radę Ludową.

JAROCIN
Urząd Miejski

Al. Niepodległości 10
Przed budynkiem, obok wejścia, znajduje się pomnik z pamiątkową tablicą ku czci poległych w Powstaniu Wielkopolskim mieszkańców Ziemi Jarocińskiej. Pomnik został przeniesiony z ul. ks. kard. Wyszyńskiego w grudniu 2006r.

JAROCIN
Budynek dworca PKP

ul. Dworcowa 1
Na ścianie frontowej znajduje się tablica poświęcona Powstańcom, którzy w 1918 roku opanowali węzeł kolejowy.

JAROCIN
Cmentarz parafialny

Al. Niepodległości
W północnej części znajduje się pomnik Powstańców Wielkopolskich. Wzniesiono go w miejscu pochówku sześciu Powstańców wywodzących się z Ziemi Jarocińskiej.

JAROCIN
Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Wrocławska 168
Tablica pamiątkowa poświęcona uczestnikom Powstania Wielkopolskiego i II wojny światowej pochodzącym z Ciświcy i Ługów.

JAROCIN
Mur plebanii św. Marcina

ul. Poznańska
Mural.

JAROCIN
Garaże przy os. Rzeczypospolitej

ul. Powstańców Wielkopolskich
Mural.

JAROCIN
Elewacje / mur uliczny

ul. Poznańskiego
Mural.

GOLINA
Cmentarz parafialny
ul. Wolności 39
Pomnik ku czci golińskich Powstańców Wielkopolskich.
21.08.2020r.

JARACZEWO
Budynek SUW
ul. Jarocińska 9B
Mural.

KSIĄŻ WIELKOPOLSKI
Kamienica
ul. Dąbrowskiego 1
Mural.

MIESZKÓW
Skwer
Rynek
Pomnik Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania wielkopolskiego.

MIESZKÓW
Zabytkowy dwór
Rynek
Tablica upamiętniająca miejsce urodzenia gen. Stanisława Taczaka.

MIESZKÓW
Rynek
Rynek 26
Tablica upamiętniająca gen. bryg. Heliodora Cepę – powstańca wielkopolskiego 1918/1919, ochotnika w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., żołnierza wojny obronnej 1939 r. i organizatora łączności w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie.

MIESZKÓW
Przystanek
ul. Poznańska
Mural.

MIESZKÓW
Przystanek
ul. Poznańska
Mural.

OSIEK
Skwer
Pomnik „Pod skrzydłami Orła Białego” – ku czci mieszkańców wioski walczących o niepodległość ojczyzny. Miejsce upamiętnia 12 osób – uczestników Powstania Wielkopolskiego oraz wojny obronnej 1939 roku.

POTARZYCA
Cmentarz parafialny
ul. Siedlemińska 7
Pomnik poświęcony poległym powstańcom wielkopolskim – Stanisławowi Taladze i Ignacemu Wcześniakowi.

SIEDLEMIN
Cmentarz parafialny
ul. Główna 36
Pomnikowy grób powstańca wielkopolskiego Feliksa Łabędzkiego.

TARCE
Pałac
Tarce 20
Przy ogrodzeniu pałacu od strony ulicy znajduje się obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą hrabiemu Zbigniewowi Ostrorogowi-Gorzeńskiemu, dowódcy jarocińskiego oddziału powstańczego.

WILKOWYJA
Cmentarz parafialny
ul. Piaskowa
Tablice upamiętniające powstańców wielkopolskich pochodzących z Wilkowyi.

WITASZYCE
Hala sportowa
ul. Wiatraczna / Kościelna
Mural.

WITASZYCE
Stary cmentarz
Tablice imienne upamiętniające Powstańców Wielkopolskich z parafii Witaszyce i Członków Obywatelskiej Straży Porządkowej tzw. „Grupy Sameli” w obronie Dobrzycy przed niemieckim najeźdźcą.

II WOJNA ŚWIATOWA

JAROCIN
Miejsce pamięci o ofiarach II wojny światowej

skwer przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Dąbrowskiego
Pochowane zostały tu pierwsze na Ziemi Jarocińskiej ofiary II wojny światowej – dwie osoby z załogi samolotu „Karaś”, który rozbił się we wrześniu 1939 roku nad Cielczą. Dawniej miejsce to funkcjonowało pod potoczną nazwą cmentarza choleryków. Pochowano tam mieszkańców Jarocina, których w 1708 roku uśmierciła najprawdopodobniej epidemia dżumy, a 100 lat później pochowano tam ofiary kolejnej epidemii – cholery.

Miejsce pamięci dedykowane żołnierzom poległym na wszystkich frontach II wojny światowej oraz bohaterskim mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej poległym w latach 1939-1950. Tablice upamiętnią także pamięć o pomordowanych i przetrzymywanych w obozach, gettach i więzieniach oraz pamięć o cywilnych ofiarach wysiedleń, przesiedleń i wypędzeń. Jedna z tablic poświęcona zostanie bohaterom ruchu oporu i konspiracji pod okupacją hitlerowską i sowiecką.

JAROCIN
Cmentarz parafialny

Al. Niepodległości
W zachodniej części pomnik – mauzoleum, miejsce pochowania 60 żołnierzy rosyjskich i 4 polskich, którzy zginęli w walkach na Ziemi Jarocińskiej.

JAROCIN
Szkoła Podstawowa Nr 2

Al. Niepodległości 8
Pamiątkowa tablica ku czci poległych podczas II wojny światowej nauczycieli z Ziemi Jarocińskiej.

JAROCIN
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Al. T. Kościuszki 31
Tablica upamiętniająca 48 absolwentów szkoły, którzy zginęli w latach 1939-1946.

JAROCIN
Okolice Ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

ul. Powstańców Wielkopolskich
Tablica upamiętniająca pierwszą ofiarę II wojny światowej na Ziemi Jarocińskiej, Pelagię Niewrzędowską.

JAROCIN
Okolice Ronda im. Braci Kaniewskich

ul. Curie – Skłodowskiej
Obelisk z tablicą pamiątkową poświęconą braciom Kaniewskim – Celestynowi, Kazimierzowi Zdzisławowi oraz Zbigniewowi. Byli to rodowici jarocinianie, zasłużeni w  walce o niepodległość, którzy ponieśli śmierć w czasie II wojny światowej.

JAROCIN
Budynek prywatny
ul. T. Kościuszki 65
Tablica pamiątkowa poświęcona Florianowi Roszakowi, kapitanowi marynarki wojennej, członkowi bohaterskiej załogi ORP „Orzeł”, który zginął służąc ojczyźnie.

JAROCIN
Kościół pw. św. Marcina
Rynek
Na murze okalającym kościół znajduje się tablica upamiętniająca 10 bohaterów Ziemi Jarocińskiej, którzy działali podczas II wojny światowej na terenie Ziemi Jarocińskiej przy wydawaniu i kolportowaniu konspiracyjnej gazety „Dla Ciebie Polsko”. W 1943 roku 10 redaktorów, współpracowników i kolporterów zostało ściętych na gilotynie.

POTARZYCA
Cmentarz parafialny
ul. Siedlemińska 7
Tablica poświęcona mieszkańcom Potarzycy – ofiarom II wojny światowej.

SIEDLEMIN
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
ul. Główna 36
Głaz z tablicą pamiątkową poświęconą mieszkańcom Siedlemina poległym, pomordowanym i zaginionym w latach 1939-1945.

WILKOWYJA
Cmentarz parafialny
ul. Piaskowa
Tablice poświęcone osobom z Wilkowyi, które zginęły w obronie ojczyzny lub zostały zamordowane w więzieniach i obozach w latach 1939-1945.

WITASZYCE
Skwer im. K. T. Barwickiego
Al. Wolności
Głaz z tablicą poświęconą poległym w latach 1914-1920, 1939-1945 i 1946.

WITASZYCE
Cmentarz parafialny
ul. Szkolna
Obelisk poświęcony ofiarom II wojny światowej.

WOLICA PUSTA
Cmentarz parafii Mieszków
Miejsce upamiętnia osoby poległe podczas obławy na niemiecką grupę dywersyjną dnia 31.01.1945r. w lesie Osiek / Zalesie. W miejscu walk istnieje również obelisk upamiętniający to wydarzenie.

INNE

JAROCIN
Kościół pw. Chrystusa Króla

ul. Paderewskiego 9
W przedsionku, tuż za wejściem głównym, znajduje się tablica ufundowana w hołdzie Sybirakom, związanym z Ziemią Jarocińską.

JAROCIN
Jednostka wojskowa
ul. Wojska Polskiego 71
Tablica pamiątkowa ku czci ofiar katastrofy lotniczej z 10.04.2010r. pod Smoleńskiem.

JAROCIN
Cmentarz parafialny

Al. Niepodległości
Kwatera grobów żołnierzy poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

JAROCIN
Skwer na os. 700-lecia

ul. Żwirki i Wigury
Pomnik upamiętniający martyrologię Sybiraków.

JAROCIN
SP Nr 2

ul. T. Kościuszki 25
Tablica poświęcona mieszkańcom Ziemi Jarocińskiej, uczestnikom walk z komunizmem i faszyzmem. Do października 2012r. tablica znajdowała się na sąsiednim budynku (dawniej był to areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, obecnie restauracja).

JAROCIN
Plebania parafii pw. Św. Marcina
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
Pamiątkowy głaz poświęcony „Solidarności”.

JAROCIN
Budynek prywatny
ul. Wrocławska 23

Tablica upamiętniająca pierwszą zbiórkę skautów jarocińskich w 1913 r.

JAROCIN
Plac prof. Józefa Klinkowskiego
ul. Wrocławska

Obelisk upamiętniający stulecie harcerstwa na Ziemi Jarocińskiej.

JAROCIN
Kościół pw. Chrystusa Króla

ul. Paderewskiego 9
Tablica upamiętniająca Kazimierza Barwickiego, założyciela Koła Śpiewackiego w Jarocinie (wnęka w elewacji).

JAROCIN
Kościół pw. Św. Marcina

Rynek
Na murze okalającym kościół znajduje się tablica upamiętniająca Kazimierza Barwickiego, założyciela Koła Śpiewackiego w Jarocinie.

JAROCIN
Budynek prywatny

ul. Wrocławska 12
Tablica upamiętniająca dom, w którym na przełomie XIX i XX w. mieszkał i prowadził działalność Kazimierz Barwicki.

JAROCIN
Budynek prywatny

ul. Gołębia 3
Tablica upamiętniająca dom, w którym w latach 1921 – 1939 wydawał „Gazetę Jarocińską” Jan Majerowicz.

JAROCIN
Al. Niepodległości na wysokości ul. Przemysłowej
Pomnik poświęcony pamięci ppr Józefa Rosady i kpr Stanisława Pawlaka, rozstrzelanych w tym miejscu na mocy wyroku komunistycznego sądu 24 maja 1946 r. oraz pamięci członków organizacji niepodległościowych „Skrusz kajdany” i „Biała Róża”, działających na terenie powiatu jarocińskiego.

JAROCIN
Ratusz
Rynek
Tablica upamiętniająca pierwszy protest w obronie mowy polskiej w zaborze pruskim, który miał miejsce w Jarocinie 5 czerwca 1883r. podczas lekcji w miejscowej szkole katolickiej.

JAROCIN
Cmentarz komunalny

Al. Niepodległości
Tablica pamiątkowa na miejscu pochówku szczątków wydobytych podczas prac archeologicznych z dawnego przykościelnego cmentarza wokół ruin kościoła pw. Św. Ducha.

JAROCIN
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

Al. T. Kościuszki 31
Tablica pamiątkowa poświęcona członkom młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „Skrusz Kajdany”, działającej na terenie Jarocina po zakończeniu II wojny światowej.

JAROCIN
Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Wrocławska 168
Tablica upamiętniająca strajk szkolny dzieci przeciw germanizacji w latach 1906-1907

CIELCZA
Szkoła Podstawowa

ul. Szkolna 16 (parking)
Tablica poświęcona załodze samolotu PZL P-23 B Karaś, który rozbił się w Cielczy przy drodze do Cząszczewa w dn. 3 września 1939 roku.Skip to content