Ważne instytucje

Instytucje kultury | Obiekty rekreacyjne | Gdzie spać? | Gdzie zjeść?
Ważne instytucje | Apteki | Banki | Jak dojechać?


Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Al. Niepodległości 16/18
60-967 Poznań
tel. 61-854-10-71
www.poznan.uw.gov.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Delegatura w Kaliszu

Pl. Św. Józefa 5
62-800 Kalisz
tel. 62-765-72-92

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

Al. Niepodległości 16/18
60-967 Poznań
tel. 61-855-15-81
www.umww.pl

Urząd Miejski w Jarocinie
Al. Niepodległości 10
63-200 Jarocin
tel. 62-749-96-50
www.jarocin.pl

Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodległości 10/12
63-200 Jarocin
tel. 62-747-29-20, 62-747-15-96
www.powiat-jarocinski.pl

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Śródmiejska 28
63-200 Jarocin
tel. 62-749-96-40

Sąd Rejonowy
Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
tel. 62-505-29-60

Prokuratura Rejonowa
Al. Niepodległości 19
63-200 Jarocin
tel. 62-505-24-55

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Zaciszna 2
63-200 Jarocin
tel. 62-747-35-79
www.pup.jarocin.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat Jarocin

ul. T. Kościuszki 16a
63-200 Jarocin
tel. 62-747-27-42

Urząd Skarbowy
ul. T. Kościuszki 21
63-200 Jarocin
tel. 62-505-60-10
www.usjarocin.pl

Obwodowy Urząd Poczty
Al. Niepodległości 13
63-200 Jarocin
tel. 62-747-29-70

Komenda Powiatowa Policji
ul. Bohaterów Jarocina 15
63-200 Jarocin
tel. 62-749-82-00, alarmowy 997
tel. w sprawie zaginionego
dziecka: 116-000
www.jarocin.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Powstańców Wielkopolskich 2
63-200 Jarocin
tel. 62-747-08-01, alarmowy 998
www.strazjarocin.pl

Szpital Powiatowy
ul. Szpitalna 1
63-200 Jarocin
tel. 62-33-22-183
www.szpitaljarocin.pl

Centrum Socjalne
im. Jana Pawła II

ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
tel. 62-747-01-60
www.mgopsjarocin.home.pl

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

ul. Dworcowa 2
63-200 Jarocin
tel. 62-505-46-06
www.pcprjarocin.home.pl

Ośrodek Terapii Uzależnień
ul. T. Kościuszki 18
63-200 Jarocin
tel. 62-747-15-22
www.otu-jarocin.pl

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. T. Kościuszki 16
63-200 Jarocin
tel. 62-747-22-45

Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Jarocinie

Al. Niepodległości 19a
63-200 Jarocin
tel. 62-749-54-10

Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Jarocinie

ul. Moniuszki 29a
63-200 Jarocin
tel. 62-747-98-84

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin
tel. 62-747-34-87
alarmowy woda: 62-749-38-83
alarmowy kanalizacja: 62-747-32-34
www.pwikjarocin.pl

Veolia Energia Poznań S.A.
Zakład Południe
Oddział Jarocin

ul. Węglowa 3-5
63-200 Jarocin
tel. 62-747-30-46

Energetyka Kaliska S.A.
Rejonowy Zakład Energetyczny

ul. Batorego 26
63-200 Jarocin
tel. 62-749-84-00, alarmowy 991

G.EN. GAZ ENERGIA S.A.
ul. Ogrodowa 11
56-416 Twardogóra
tel. 71-315-05-05, alarmowy 94-83
tel. kom. 663-87-87-55 do 57

Skip to content